Hogyan lehetsz tag?

 

Szeretnél csatlakozni hozzánk, de még nem tudod hogyan?

 

Ha így van, olvass tovább, és megtudod:

- ki lehet tag

- mennyi a tagdíj

- hogyan tudsz belépni a  vasas-ba

- milyen jogaid és kötelezettségeid lesznek tagként

- mit nyersz a tagsággal

 

A Vasas tagja lehet minden olyan 14. életévét betöltött természetes személy, aki a Vasas célkitűzéseivel egyetért, annak Alapszabályát magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint a tagdíj megfizetését vállalja. A szakszervezetbe való belépés önkéntes.

A tagdíj a munkaviszonyból származó havi bruttó kereset és/vagy táppénz 1%-a, amennyiben a tag munkabér és táppénz helyett egyéb rendszeres ellátásban – CSED,  GYED, GYES, GYET, munkanélküli járadék, stb. -  részesül, a havi járandóság 0,5%-a.

A tagdíjat legtöbb esetben a munkáltató vonja le a munkavállaló munkabérből, de fizethető készpénzben és banki átutalással is. Fontos tudni: A szakszervezeti tagdíj adóalap-csökkentő tényező!

A belépési nyilatkozatot kitöltve – közvetlenül vagy a Vasas alapszervezet vezető tisztségviselője útján – a Vasas elnökéhez kell írásban benyújtani. Ez a tag@vasasok.hu címre küldve is megtehető, de az eredeti példányt ebben az esetben is el kell juttatni a Vasas elnökéhez. A belépési nyilatkozat a Vasas honlapjáról letölthető, illetve a Vasas alapszervezet vezető tisztségviselőjétől igényelhető. A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat elfogadásával jön létre. Az elfogadásról vagy az elutasításról a Vasas elnöke (az elnök távollétében egyik alelnöke) a belépési nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 napon belül a belépni kívánó személyt írásban értesíti.

 

A szakszervezeti tagságot a Vasas által kiadott tagsági kártya (tagsági könyv) igazolja.

 

A szakszervezeti tag joga:

- a Vasas tevékenységében és rendezvényein részt venni,

- érdekeinek védelméért, tanácsért, támogatásért a Vasas bármelyik szervéhez, tisztségviselőjéhez fordulni,

- a Vasas bármelyik szervének, tisztségviselőjének kérdést feltenni, javaslatokat és észrevételeket megfogalmazni,

- bármelyik szakszervezeti tisztséget betölteni, kivéve, ha törvény vagy az Alapszabály ettől eltérően rendelkezik,

- az Alapszabály rendelkezései szerint közvetlenül vagy választott tisztségviselők, illetőleg küldöttek útján részt venni a Vasas tisztségviselőinek megválasztásában, a Vasas szerveinek és szervezeti egységeinek tevékenységében,

- a Vasas Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Önsegélyező Pénztárba, annak Alapszabályában foglaltak szerint belépni,

- a szakszervezeti jogvédelmet, valamint a különböző szakszervezeti juttatásokat és szolgáltatásokat igénybe venni.

 

A szakszervezeti tag kötelessége:

- az Alapszabály rendelkezéseinek betartása,

- elősegíteni a Vasas céljainak elérését,

- nem veszélyeztetni a Vasas céljának megvalósítását és a Vasas tevékenységét,

- 15 napon belül bejelenteni a IV/2. pontban meghatározott adatainak megváltozását a Vasas elnökének,

- a tagdíj fizetése.

 

Mit nyersz a tagsággal?

Egyrészt természetesen a saját érdekeid védelmét, a szolgáltatásaink (részletesen honlapunkon és kiadványainkban) igénybevételének lehetőségét, de a legfontosabb, hogy megfelelő helyi taglétszám esetén küzdeni tudunk a magasabb bérekért és juttatásokért, a jobb munkakörülményekért. A nagy létszámú tagság ereje a bértárgyalásokon és az egyéb egyeztetéseken, kollektív szerződéskötési tárgyalásokon is megfelelő súlyt képez, amit a munkáltató nem hagyhat figyelmen kívül.

 

 

Döntöttél?    -     BELÉPEK!

 

Keresd helyi tisztségviselőinket, vagy érdeklődj elérhetőségeinken!

 (Ha több kollégával együtt úgy határoztok, segítünk a helyi szakszervezet alapításában is!)

bakony.jpgcib.jpgcontessa_vasas.jpgcorvin_logo.jpggosztolavasas.jpghoteleuropa.jpgpraktikervasas.jpgvodafone.jpgbakony.jpgcib.jpgcontessa_vasas.jpgcorvin_logo.jpggosztolavasas.jpghoteleuropa.jpgpraktikervasas.jpgvodafone.jpg
TOP