A GINOP - 5.3.4-16 „A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése” című projekt lehetőséget kínált az egyes nemzetgazdasági ágazatokban működő munkaadói és szakszervezeti érdekképviseleteknek, hogy pályázati támogatással hozzájárulhassanak az ágazat munkavédelmi teljesítményének növeléséhez, munkahelyeinek biztonságosabbá tételéhez.

A GINOP-5.3.4-16-2016-00026. azonosító számú, „Váltsunk biztonságosra! – munkavédelem a járműiparban!” című projekt konzorciumának résztvevői a Vasas Szakszervezeti Szövetség (kedvezményezett konzorciumvezető) és a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ).

A megítélt támogatás összege: 104.439.331 Ft. A támogatás intenzitása a projekt elszámolható összköltségének 100 %-a.

A projekt megvalósítása a feldolgozóipar két ágazatát érinti, ezek:

  • 29. közúti gépjármű gyártása ágazatban (ide tartozik a személyek és áruk szállítására alkalmas közúti járművek, valamint a járművek különféle alkatrészeinek, tartozékainak, illetve a pótkocsiknak és félpótkocsiknak a gyártása, illetve al- és szakágazatai)

 

  • 30. egyéb jármű gyártása ágazatban (hajók, csónakok, vasúti vontatott és vontató járművek, légi járművek és egyéb, máshová nem sorolható járművek, valamint mindezek alkatrészeinek gyártása, illetve al- és szakágazatai).

 

  • A projekt megvalósításával kapcsolatban elérni kívánt átfogó cél a közúti jármű gyártása és az egyéb jármű gyártása ágazatokban a munkabaleseti és foglalkozási megbetegedési esetek számának csökkentése.

 

  • A projekt specifikus céljai között egyrészt a munkavédelmi aktivitás növelése, másrészt a megfelelő munkakörülmények megteremtéséhez való hozzájárulás szerepelnek.

 

  • A közvetlen célok között a projekt konzorciális partnerei a tervezett tevékenységekhez illeszkedően az alábbiakat fogalmazzák meg:
   Országos kampány megvalósításával, több kommunikációs csatornán keresztül a közúti jármű gyártása és az egyéb jármű gyártása ágazatokban működő vállalkozások és munkavállalóik tudatosságának növelése és jogszabályi előírásokból fakadó jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó ismereteinek bővítése. A munkáltató köteles a munkavállalók számára az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit biztosítani, a munkavállalók pedig megkövetelhetik ezt a munkáltatótól. Elfordul azonban, hogy sem a munkáltatók, sem a munkavállalók nincsenek tisztában a kellő mértékig a követelményekkel, feladatokkal, kötelezettségekkel és jogokkal.

 

  • A munkavédelmi képviselők ágazatspecifikus képzési tananyagának kidolgozásával, valamint a munkavédelmi képviselők képzésével a vállalkozások és munkavállalóik tudatosságának növelése. A 20 főnél nagyobb létszámú munkáltatóknál munkavédelmi képviselő(ke)t kell választani, akik a munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkakörülményekhez való jogainak érvényesítését segítik elő. A munkáltató a megválasztott munkavédelmi képviselők számára 16, illetve 8 órás képzést köteles biztosítani.

 

  • A munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységek fejlesztésével a vállalkozások és munkavállalóik jogszabályi előírásokból fakadó jogaikra és kötelezettségeikre vonatkozó ismereteinek bővítése. Számos munkáltatói munkavédelmi feladat munkabiztonsági és / vagy munkaegészségügyi szaktevékenység, vagyis kizárólag ezen tevékenységek ellátásra jogosító képzéssel rendelkező szakemberek végezhetik ezeket, ilyen tevékenységek például a munkavédelmi kockázatértékelés, az egyéni védőeszköz juttatási rend munkáltatói szabályozása.

 

  • A Munkahelyi Egészségvédelmi és Biztonsági Irányítási Rendszer bevezetésének ösztönzésével egy hatékony munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági irányítási rendszer kialakításának, bevezetésének támogatása munkáltatók számára.

 

  • Ágazatspecifikus kutatások (2) lebonyolításával a munkavállalókat érintő kockázatok azonosítása, feltárása, megoldási javaslatok megfogalmazása, ezáltal a vállalatok és munkavállalóik tudatosságának növelése.

 

  • Ágazatspecifikus tematikus útmutatókkal támogatni a munkavállalókat, munkáltatókat, munkavédelmi képviselőket.

 

  • Online szaktanácsadás keretében biztosítunk lehetőséget munkaadók és munkavállalók számára munkavédelmi ágazatspecifikus kérdéseik feltételére, melyre a projekt keretében a projekt honlapon keresztül kapnak szakértői választ.

 

  • Rendezvényekkel szólítjuk meg a munkaadókat, munkavállalókat, munkavédelmi szakembereket, melyeken munkabiztonsági és munkaegészségügyi témák feldolgozására, tudatosságnövelő eszmecserékre kerül sor.

A projekt 2020. december 21-én fejeződött be.

 

Kapcsolódó anyagok:

 

- 2021.09.07-2022.09.06. Fenntartási időszak 1. év

Frissített Tudásszint felmérő tesztek a munkavédelmi képviselő képzéshez

Változásjegyzék_Jó gyakorlatok a biztonság növelésére a visegrádi országokban c. útmutató

Változásjegyzék

 

- 2022.09.07.-2023.09.06. Fenntartási időszak 2. év

Jó gyakorlatok a biztonság növelésére a visegrádi országokban a munkavállalók joga a biztonsághoz c. útmutató felülvizsgálata

Tudásszint felmérő tesztek (A,B,C) frissített

Biztonságunk az életünk c. útmutató felülvizsgálta

Az ergonómiai kóroki tényezőkkel, valamint a pszichoszomatikus kockázatokkal kapcsolatos kutatás megállapításairól c. útmutató felülvizsgálta

A munkahelyi leterheltség hatása a biztonságra, beleértve a munkaidő-keret felhasználásának jelenlegi gyakorlatából adódó kockázatokat a közúti jármű gyártása és az egyéb jármű gyártása ágazatban dolgozó munkavállalóknál c. kutatás felülvizsgálta

 

bakony.jpgcib.jpgcontessa_vasas.jpgcorvin_logo.jpggosztolavasas.jpghoteleuropa.jpgpraktikervasas.jpgvodafone.jpgbakony.jpgcib.jpgcontessa_vasas.jpgcorvin_logo.jpggosztolavasas.jpghoteleuropa.jpgpraktikervasas.jpgvodafone.jpg
TOP